FinansiraEU
cbc-mne-alb logo

Skills for Jobs Albania – Montenegro

Saopštenje za medije - Preporuke za stvaranje povoljnijeg ambijenta za zapošljavanje u prekograničnom području Crne Gore i Albanije

Saopštenje za medije - Preporuke za stvaranje povoljnijeg ambijenta za zapošljavanje u prekograničnom području Crne Gore i Albanije

Blog Details
27.04.2023
  • Slike: 0
  • Fajlovi: 0
BSC Bar u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i Agencijom za razvoj investicija Albanije sprovodi projekat "Vještine za održivo zapošljavanje i inkluzivni ekonomski rast prekograničnog regiona Albanije i Crne Gore - Vještine za posao Albanija–Crna Gora". Projekat je finansiran kroz Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020 u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II).

U sklopu navedenog projekta održana je konferencija na temu zapošljavanja i trendova na tržištu rada u prokograničnoj oblasti Crne Gore i Albanije. Kao rezultat diskusije partnera i stejkholdera, učesnika konferencije, definisane su sljedeće preporuke na kojima u budućem periodu treba raditi:

1. Kreirati paket podsticajnih mjera za unapređenje kapaciteta preduzeća da generišu radna mjesta za mlade.

2. Skratiti administrativne procedure, posebno one za dobijanje dozvola i licenci i plaćanje poreza, kako bi bile jeftinije i vremenski efikasnije.

3. Olakšati pristup kreditima za mala preduzeća sa ograničenom kreditnom istorijom.

4. Unaprijediti dostupnost kvalitetne nefinansijske podrške za mala i srednja preduzeća, uključujući obuku, konsalting, savjetodavne usluge, marketinške usluge, informacije, razvoj i transfer tehnologije, kao i podsticati poslovno umrežavanje. 

5. Učiniti obrazovni sistem osjetljivijim na potrebe tržišta rada. Navedeno može pomoći u podršci zapošljivosti mladih ljudi i minimizirati neravnoteže u vještinama, a to uključuje sljedeće mjere: 1) širenje usluga profesionalnog savjetovanja u obrazovnim ustanovama; 2) jačanje podsticaja obrazovnim ustanovama za usklađivanje ponude s potrebama tržišta rada; 3) jačanje saradnje između obrazovnih institucija i poslodavaca

6. Poboljšati pružanje usluga za zapošljavanje mladih kroz : Finansiranje programa za zapošljavanje mladih (posebno stažiranje i subvencije za angažovanje novih radnika) i unaprijeđenje servisa namijenjenih poslodavcima kako bi se proširio opseg slobodnih radnih mjesta koja se oglašavaju posredstvom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

7. Podsticati partnerstvo između turističke industrije i obrazovnih institucija kako bi se razvili relevantni i visokokvalitetni programi obuke koji zadovoljavaju potrebe industrije. Razviti programe obuke koji su posebno usmjereni na digitalne vještine za preduzetnike, uključujući kurseve o digitalnom marketingu, e-trgovini i marketingu.

8. Promovisati eko-turizam. Region ima bogato prirodno nasljeđe, uključujući nacionalne parkove, planine i Jadransku obalu. Promovisanje eko-turizma u regionu moglo bi privući posjetioce koji su zainteresovani za istraživanje i učenje o prirodnom okruženju, istovremeno promovišući očuvanje i održivi razvoj. Ovo bi moglo uključivati razvoj staza u prirodi, eko-loža i obrazovnih programa koji naglašavaju biodiverzitet i prirodne resurse regiona.

9.Unaprijediti i dalje razvijati kulturni turizam: Region takođe ima raznoliku kulturnu baštinu, pod uticajem mješavine albanske i crnogorske tradicije. Promovisanje kulturnog turizma moglo bi privući posjetioce koji su zainteresovani za istraživanje i učenje o istoriji, umjetnosti, zanatima, muzici i hrani regiona. Navedeno bi moglo da uključi razvoj kulturnih turneja, festivala i događaja koji prikazuju kulturno bogatstvo i raznolikost regiona.

 10. Razviti novi turistički paket fokusiran na prodaju prekograničnog turizma: Kao prekogranična regija, ova oblast nudi jedinstvene mogućnosti posjetiocima da istraže i dožive dvije različite kulture na jednom putovanju. Promovisanje prekograničnog turizma moglo bi privući posjetioce koji su zainteresovani za istraživanje i Albanije i Crne Gore, uključujući njihovu zajedničku istoriju, tradiciju i prirodne ljepote. Ovo bi moglo da uključi razvoj prekograničnih putovanja, događaja i aktivnosti koje naglašavaju prekogranični identitet regiona i promovišu saradnju i integraciju između dvije zemlje.

U cilju sučavanja sa izazovima kao i zajedničkog rada na eliminisanju barijera za zapošljavanje i samozapošlhavanje mladih i žena u sklopu konferencije potpisan je Memorandum o razumijevanju i saradnji između partnera na projektu i predstavnika nadležnih institucija, poslovnog sektora, obrazovnih institucija i medija u oblasti održivog zapošljavanja i inkluzivnog ekonomskog rasta prekograničnog regiona Albanije i Crne Gore. Memorandum su potpisali: Privredna komora Crne Gore, Agencija za međunarodni razvoj investicija Albanije, Go2Albania, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Fakultet za turizam Univerziteta Mediteran, Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Univerziteta Adriatik, Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, ZZZCG, Unija mladih preduzetnika, Doo Them, Biotrend doo, A&E nekretnine doo, Abordage doo, Art of Biz doo, In-Bar doo, SteVas računovodstvo doo, NVO Akcelerator preduzetništva i Primorski portal.

 „Ova konferencija je doprinijela umrežavanju relevantnih stejkholdera i označila važan korak ka stvaranju povoljnog okruženja za zapošljavanje i održivi ekonomski rast u prekograničnom regionu Albanije i Crne Gore. Posebno nas raduje to što su se partneri obavezali da će nastaviti sa zajedničkim radom i preduzeti konkretne korake u sprovođenju preporuka kako bi se prevazišli izazovi sa kojima se suočavaju mladi i žene u vezi sa zapošljavanjem. Samo zajedničkim snagama možemo raditi na pružanju prilika mladima i ženama i na taj način prevazići izazove sa kojima se suočavaju”, istakli su iz Fondacije Biznis start centar Bar. 

Sekcija sa Fajlovima

  • Trenutno nema dostupnih fajlova

Imaš neko pitanje?

Posjeti naša najčešća pitanja ili nas kontaktiraj - tu smo za sve informacije 😊

Pratite nas na društvenim mrežama

Povežimo se i na društvenim mrežama