FinansiraEU
cbc-mne-alb logo

Skills for Jobs Albania – Montenegro

Albanska agencija za razvoj investicija (AIDA)

Albanska agencija za razvoj investicija (AIDA)

Albanska agencija za razvoj investicija (AIDA) - partner projekta Skills for Jobs Albania – Montenegro
Blog Details
02.02.2024
  • Slike: 0
  • Fajlovi: 0
Albanska agencija za razvoj investicija (AIDA) je institucija koja je u sastavu Ministarstva finansija i privrede. Fokus Agencije je na jačanju konkurentnosti privatnog sektora, jačanju izvoznog potencijala zemlje i promociji/podršci direktnih stranih investicija u Albaniji, kao i na promociji turističkog potencijala zemlje.

Kao posrednik između stranih investitora i Vlade Albanije, AIDA pruža pristup ažuriranim informacijama, pruža efikasan način komunikacije sa državnim organima i služi kao „one-stop-shop”, podržavajući investitore tokom cijelog procesa ulaganja. Agencija preduzima sve neophodne inicijative za razvoj privatnog sektora i unapređenje poslovne klime, prateći i pomažući privatnim privrednim subjektima u svim fazama njihovog poslovanja, kroz intervenciju i saradnju sa spoljnotrgovinskim subjektima i organima.

Više informacija na zvaničnom sajtu organizacije https://aida.gov.al/en/. Izvor: https://aida.gov.al/en/.

Izvor:  https://aida.gov.al/en/. Izvor: https://aida.gov.al/en/

Sekcija sa Fajlovima

  • Trenutno nema dostupnih fajlova

Imaš neko pitanje?

Posjeti naša najčešća pitanja ili nas kontaktiraj - tu smo za sve informacije 😊

Pratite nas na društvenim mrežama

Povežimo se i na društvenim mrežama