FinansiraEU
cbc-mne-alb logo

Skills for Jobs Albania – Montenegro

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM MLADIM OSOBAMA (15-30 GODINA) I ŽENAMA ZA BESPLATNU OBUKU ZA LICENCIRANOG TURISTIČKOG VODIČA

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM MLADIM OSOBAMA (15-30 GODINA) I ŽENAMA ZA BESPLATNU OBUKU ZA LICENCIRANOG TURISTIČKOG VODIČA

Blog Details
20.12.2023
  • Slike: 0
  • Fajlovi: 0
Biznis start-up centar Bar i Privredna komora Crne Gore za potrebe projekta “Skills for Sustainable Employment and Inclusive Economic Growth of Cross-Border Region of Albania and Montenegro - Skills for Jobs Albania – Montenegro” raspisuju:

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM MLADIM OSOBAMA (15-30 GODINA) I ŽENAMA ZA BESPLATNU OBUKU ZA LICENCIRANOG TURISTIČKOG VODIČA

Obuka će se sprovesti na Fakultetu za turizam i biznis u Budvi, koji je licencirana ustanova u Crnoj Gori za obuku turističkih vodiča/kinja. Program obuke će se vršiti u skladu sa Programom obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje turistički vodič/kinja, a namijenjena je kandidatima iz opština:Podgorica, Tuzi, Danilovgrad, Budva, Bar, Ulcinj i Cetinje.

Ciljna grupa su nezaposlene mlade osobe (15-30 godina ) i žene kojima nedostaju praktična znanja i vještine da bi postali konkurentni na tržištu rada za djelatnost turizma. Po završetku ovog kursa, kandidati će biti spremni da obavljaju sljedeće poslove: turistički vodič/kinja, turistički pratilac, vlasnik i menadžer agencije za turističko vođenje, organizator izleta itd.

Obuka će biti realizovana za ukupno 5 polaznika/ca, a finansiraće je Privredna komora Crne Gore kroz projekat “Vještine za održivo zapošljavanje i inkluzivni ekonomski rast prekograničnog područja Albanije i Crne Gore – Vještine za posao Albanija-Crna Gora”.

Odabranim kandidatima će biti pokriveni troškovi putovanja za kurs u Budvi. Takođe, kandidati koji steknu licencu za zvanje turističkog vodiča/kinje, imaće priliku za jednodnevnu posjetu gradu u prekograničnoj oblasti sa ciljem sticanja uvida u iskustva svojih kolega u Albaniji i ovi troškovi su pokriveni projektom. Kurs počinje u februaru 2024. godine, a o tačnom vremenu početka kursa polaznici će biti naknadno obaviješteni.

Prijava za kurs turističkih vodiča obaviće se u periodu od 20.12.2023. – 24.01. 2024. godine.

a prijavu je potrebno da zainteresovani kandidati na email adrese s.jovanovic@bscbar.org ili sjovanovic@pkcg.org najkasnije do 24. januara 2024. godine pošalju sljedeće podatke, odnosno prilože sljedeća dokumenta:

- ime i prezime;
- kontakt telefon;
- adresu prebivališta;
- kopiju diplome o stečenom obrazovanju (najmanje srednja škola - IV stepen);
- sertifikat o znanju stranog jezika na nivou B2 ili više;
- kopiju lične karte ili pasoša - potvrdu o nezaposlenosti (ukoliko ste prijavljeni na birou rada).
Prednost među prijavljenima će imati kandidati koji su nezaposleni i koji nisu uključeni u neku drugu aktivnost istog projekta. Ukoliko prijavljeni kandidati ispunjavaju sve uslove, prilikom selekcije će se uzeti u obzir datum prijave.

Sva pitanja vezano za ovaj poziv mogu se poslati e-mailom na: s.jovanovic@bscbar.org ili sjovanovic@pkcg.org ili na broj telefona 069/918-604 i 069/328-329.

Izvor:https://www.bscbar.org/me/category/novosti-10/javni-poziv-nezaposlenim-mladim-osobama-15-30-godina-i-zenam-441

Sekcija sa Fajlovima

  • Trenutno nema dostupnih fajlova

Imaš neko pitanje?

Posjeti naša najčešća pitanja ili nas kontaktiraj - tu smo za sve informacije 😊

Pratite nas na društvenim mrežama

Povežimo se i na društvenim mrežama