FinansiraEU
cbc-mne-alb logo

Skills for Jobs Albania – Montenegro

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA U CRNOJ GORI IZ SEKTORA TURIZMA I UGOSTITELJSTVA, ICT-A I SRODNIH SEKTORA ZA OBUKU MLADIH (15-29 GODINA) I ŽENA NA RADNOM MJESTU UZ PODRŠKU MENTORA

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA U CRNOJ GORI IZ SEKTORA TURIZMA I UGOSTITELJSTVA, ICT-A I SRODNIH SEKTORA ZA OBUKU MLADIH (15-29 GODINA) I ŽENA NA RADNOM MJESTU UZ PODRŠKU MENTORA

Blog Details
22.06.2023
 • Slike: 0
 • Fajlovi: 4
Biznis start centar Bar i Privredna komora Crne Gore za potrebe projekta ,,Vještine za održivo zapošljavanje i inkluzivni ekonomski rast prekograničnog područja Albanije i Crne Gore – Vještine za posao Albanija – Crna Gora” raspisuju:

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA U CRNOJ GORI IZ SEKTORA TURIZMA I UGOSTITELJSTVA, ICT-A I SRODNIH SEKTORA ZA OBUKU MLADIH (15-29 GODINA) I ŽENA NA RADNOM MJESTU UZ PODRŠKU MENTORA

1. OPŠTE INFORMACIJE

Broj poslodavaca: 15 poslodavaca iz Crne Gore (opštine su niže navedene)

Trajanje obuke na radnom mjestu: 3 mjeseca

Finansiranje programa:

– Maksimalan iznos od 450,00 eura bruto mjesečno po učesniku za obuku na radnom mjestu – namijenjen za pokrivanje troškova učesnika i biće direktno isplaćen učesnicima obuke.

– Naknada za mentore na radnom mjestu (zaposleno lice u privrednom subjektu) u maksimalnom iznosu od 200,00 eura bruto mjesečno – namijenjena za pokrivanje troškova mentora i biće direktno isplaćena mentorima.

Opšti uslovi:

– Registrovani pravni subjekti iz Podgorice, Tuzi, Danilovgrada, Budve, Bara, Ulcinja i Cetinja. Poslodavci iz drugih mjesta koja pripadaju području Programa prekogranične saradnje između Albanije i Crne Gore se mogu uzeti u razmatranje.

Dokaz koji se prilaže – Potvrda o registraciji.

– Registrovani pravni subjekti koji posluju u oblasti turizma, ugostiteljstva, ICT-a i srodnih sektora.

Dokaz koji se prilaže – Obavještenje nadležnog organa o razvrstavanju po djelatnostima ili Potvrda o registraciji ako je u njoj navedena šifra djelatnosti.

2. NAČIN PRIJAVE

Potrebno je da zainteresovani poslodavci pošalju prijavu sa dokumentacijom na sljedeću e-mail adresu: sjovanovic@pkcg.org  najkasnije do 05.07.2023. godine do 15.00 časova. 

Prijava treba da sadrži:

 1. Popunjen prijavni obrazac za obuku na radnom mjestu (u prilogu)
 2. Potvrdu o registraciji privrednog subjekta
 3. Obavještenje nadležnog organa o razvrstavanju po djelatnostima (MONSTAT) ako šifra djelatnosti nije navedena u potvrdi o registraciji
 4. Potpisanu izjavu podnosioca prijave (Izjava u prilogu)
 5. Prijavni obrazac za mentora (Obrazac u prilogu)
 6. Potvrdu poslodavcu o zaposlenom – kao dokaz da je mentor zaposleno lice u privrednom subjektu.

Više informacija o javnom pozivu je navedeno u Opštim smjernicama za obuku na radnom mjestu i mentorski program. Poslodavci koji žele da apliciraju na konkurs mogu preuzeti prateći materijal ovdje.

Sekcija sa Fajlovima

 • OPŠTE SMJERNICE ZA OBUKU NA RADNOM MJESTU I MENTORSKI PROGRAM
 • Prijavni obrazac – poslodavci
 • Prijavni obrazac za mentora
 • Izjava podnosioca prijave – poslodavci

Imaš neko pitanje?

Posjeti naša najčešća pitanja ili nas kontaktiraj - tu smo za sve informacije 😊

Pratite nas na društvenim mrežama

Povežimo se i na društvenim mrežama