FundedbytheEU
cbc-mne-alb logo

Aftësitë për Punë Shqipëri – Mali i Zi

Objektivat e projektit

Objektivat e përgjithshme të projektit Aftësitë për punë Shqipëri - Mali i Zi

Aftësitë dhe kompetencat

Rritja e aftësive dhe kompetencave profesionale të të rinjve dhe grave të papuna në rajonin ndërkufitar për të përmbushur kërkesat e punësimit në sektorin e turizmit, TIK-ut dhe mikpritjes.

Vetëpunësimi dhe sipërmarrja

Zhvillimi i aftësive për vetëpunësim/sipërmarrje mes të rinjve dhe grave në rajonin ndërkufitar në fushën e TIK-ut, turizmit, mikpritjes, gastronomisë dhe zejeve tradicionale.

Një markë ndërkufitare

Krijimi i një marke ndërkufitare për promovimin e produkteve dhe shërbimeve vendore, me synimin për të përmirësuar konkurrencën, vetëpunësimin dhe parakushtet për punësim të mëtejshëm.

Rreth projektit

Mësoni më shumë rreth projektit Skills for Jobs Shqipëri - Mali i Zi

Keni një pyetje?

Vizitoni FAQ tona ose na kontaktoni - ne jemi këtu për të gjitha informacionet që ju nevojiten 😊

NA NDIQNI

Lidhu me ne